Prawo jazdy Kraków --->> serwis na temat nauki jazdy w Krakowie - szkoły, ceny, zasady zdawania
Egzamin
Przed przystąpieniem do egzaminów zdający musi złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek (druk do pobrania w BOK)
2. Dowód uiszczenia opłaty za egzamin
3. Fotografię (3.5 x 4.5 cm , bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym     lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy)
4. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami
5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców
6. Pisemną zgodę rodziców lub opiekuna (jeżeli kandydat nie ukończył 18 roku życia)
7. Kserokopię posiadanego prawa jazdy:
    a. B (jeżeli ubiega się o kategorie: C, C1, D, D1)
    b. C, C1, D, D1 (jeżeli ubiega się o kategorie odpowiednio: B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E)
    c. A1, B1, C1, D1 (jeżeli ubiega się o kategorie odpowiednio: A, B, C, D)
8. Zaświadczenie o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli jest żołnierzem ubiegającym się
    o prawo jazdy kategorii D lub D1

Do egzaminu przystąpić należy w "odpowiedniej sprawności fizycznej i psychicznej", po potwierdzeniu przez egzaminatora tożsamości osoby zdającej - w oparciu o dowód osobisty, dowód tymczasowy, kartę stałego pobytu lub paszport. Zdający może zgłosić do dyrektora WORD swoje skargi i zastrzeżenia co do przebiegu egzaminu, jeżeli oczywiście takie miały miejsce. 

CENNIK OPŁAT ZA EGZAMINY NA PRAWO JAZDY
(obowiązuje od 10 stycznia 2006 r.)

kategoria

egzamin pełny

egzamin teoretyczny

egzamin praktyczny

A, A1

162,-

22,-

140,-

B

134,-

22,-

112,-

C, D

182,-

22,-

160,-

T

157,-

22,-

135,-

B+E

------

------

160,-

C+E, C1+E, D+E, D1+E

------

------

195,-

B1, C1, D1

157,-

22,-

135,-

POZWOLENIE

122,-

22,-

100,-

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 października 2005 r.
(Dz. U. Nr 217, poz. 1835 z 31 października 2005 r.)Polecamy:
prawo jazdy


Strona główna
polska wersja serwisu prawa jazdy english version die Deutsche Version
Aktualności:
WORD w Łodzi rozpoczyna szkolenie rowerzystów:
Jak donosi "Dziennik Łódzki" na początku maja Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi rozpoczyna kursy dla rowerzystów. Każdy może wziąć w nich udział. Najpierw test z     >> więcej

Dobry moment na zapisanie się na kurs prawa jazdy:
Po wprowadzeniu nowych przepisów 19 stycznia 2013 roku, szkoły nauki jazdy świecą pustkami. Nie dość, że kursanci są zdezorientowani jeśli chodzi o egzamin teoretyczny, t     >> więcej

Polecamy:
KRAKOWSKA SZKOŁA MOTOCYKLISTÓW
STACH
MSM MAŁOPOLSKA SZKOŁA MOTOCYKLOWA
ELITA

banner reklamowy portalu prawa jazdy
Wyszukiwarka
Partnerzy
    wszelkie prawa zastrzeżone - Prawo jazdy Kraków