MELBA Ośrodek Szkolenia Kierowców


ul. Dunajewskiego 6
Kraków

Biuro czynne: pn. - pt.: 16.30 - 18.00

Telefon: 
e-mail: 
Strona www:

Kategorie A, B, T
Cena za kat. B 1250 zł *
* - przy wpłacie jednorazowej 50zł zniżki
Opłata za egzamin wewnętrzny 0 zł
Materiały dydaktyczne materiały szkoleniowe w cenie kursu
Płatność za kurs w ratach możliwość opłaty za kurs w ratach
Dodatkowa godz. kat. B po kursie 40 zł
Dodatkowa godz. kat. B bez kursu 45 zł
kursy dla niepełnosprawnych - kursy dla niepełnosprawnych brak danych
kursy dla gluchoniemych - kursy dla głuchoniemych brak danych
courses in English - courses in English no data

Miejsce wykładów:

- ul. Dunajewskiego 6Informacja ze strony www szkoły:

   prawojazdy
Szkoły jazdy MELBA
Oferujemy Państwu kurs na prawo jazdy kategorii B
oraz kursy na instruktorów nauki jazdy

    *
Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny w cenie kursu
    * Profesjonalny poziom nauczania
    * Niskie ceny
    * Odpłatność w ratach - nieoprocentowanych
    * Plac manewrowy i badania lekarskie w cenie kursu
    * Dobrze wyposażoną w pomoce dydaktyczne salę audiowizualną
    * Ćwiczenia na komputerze
    * Jazdy po 60 minut. Bez limitu kilometrów po trasach egzaminacyjnych
    * Terminy jazd ustalane indywidualnie
    * Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe. Gratis!

 Warunki rozpoczęcia kursu prawa jazdy kat."B"
    * Kurs prawa jazdy kat. "B" może rozpocząć osoba która ukończyła 18 rok życia.
    * Kurs można rozpocząć dokładnie 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów                 prawnych
    * W dniu wpisania na listę kursantów należy posiadać przy sobie:
          o zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kandydatów na kierowców
          o zgodę rodziców lub opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich na druku otrzymanym w naszym ośrodku
          o dokument tożsamości do wglądu
    * W dniu zapisu kursant osobiście wypełnia formularz wniosku oraz wnosi stosowną opłatę
    * UWAGA! Organizujemy kursy także w języku angielskim

 EGZAMINY
    *
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym składającym się z części teoretycznej i praktycznej
    * Egzamin teoretyczny odbywa się w siedzibie ośrodka i polega na rozwiązaniu testów z zakresu przepisów o ruchu drogowym oraz pierwszej                              pomocy.
    * W umówionym dniu egzamin teoretyczny można zdawać jeden raz. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego kursant może                            przystąpić do egzaminu praktycznego
    * Egzamin praktyczny obejmuje manewry na placu manewrowym oraz jazdę w ruchu miejskim.
    * Kryteria oceny obu egzaminów są identyczne jak na egzaminie państwowym.
    * Po uzyskaniu pozytywnych ocen z obu egzaminów kursant uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, uprawniające do przystąpienia do                                  egzaminu państwowego.
    * Pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny jest bezpłatny
    * Zaliczony egzamin państwowy teoretyczny jest ważny 6 miesięcy.
    * Po zaliczeniu egzaminu państwowego teoretycznego można przystąpić do egzaminu praktycznego. (Jest możliwość zdawania egzaminu teoretycznego i               praktycznego w jednym dniu - tzw. egzamin łączony).
   * Osoby, które trzykrotnie otrzymały negatywną ocenę z egzaminu państwowego teoretycznego zobowiązane są do odbycia ponownego szkolenia                       teoretycznego (10 godzin) oraz zdania egzaminu wewnętrznego, po którym otrzymują zaświadczenie uprawniające do zdawania egzaminu państwowego.
  * Osoby,które trzykrotnie nie zaliczyły egzaminu praktycznego zobowiązane są do wykupienia dodatkowych jazd (5 godzin + egzamin wewnętrzny). Po                szkoleniu dodatkowym otrzymują zaświadczenie, które uprawnia do przystąpienia do następnego egzaminu państwowego praktycznego.

Zapraszamy!
   Polecamy:
prawo jazdy


Strona główna
polska wersja serwisu prawa jazdy english version die Deutsche Version
Aktualności:
WORD w Łodzi rozpoczyna szkolenie rowerzystów:
Jak donosi "Dziennik Łódzki" na początku maja Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi rozpoczyna kursy dla rowerzystów. Każdy może wziąć w nich udział. Najpierw test z     >> więcej

Dobry moment na zapisanie się na kurs prawa jazdy:
Po wprowadzeniu nowych przepisów 19 stycznia 2013 roku, szkoły nauki jazdy świecą pustkami. Nie dość, że kursanci są zdezorientowani jeśli chodzi o egzamin teoretyczny, t     >> więcej

Polecamy:
KRAKOWSKA SZKOŁA MOTOCYKLISTÓW
STACH
MSM MAŁOPOLSKA SZKOŁA MOTOCYKLOWA
ELITA
ASIOR

banner reklamowy portalu prawa jazdy
Wyszukiwarka
Partnerzy
    wszelkie prawa zastrzeżone - Prawo jazdy Kraków